Rekreacja

Moduł rekreacja służy do definiowania usług czasowych, które stosuje się w sytuacjach, gdy klient płaci za każdą rozpoczętą jednostkę czasową korzystania z usługi (np. godzinę korzystania z basenu lub minutę korzystania z solarium).

Aby rozpocząć korzystanie z modułu Rekreacja należy najpierw wprowadzić dane w programie POS Manager (NextMGR).