Przyciski zamówień

Przyciski menu służą do zamawiania artykułów sprzedaży.

Istnieje kilka rodzajów przycisków ekranowych:

  • Przyciski grupy artykułów
  • Przyciski bezpośrednie (artykułów)
  • Przyciski zestawów:
    1. Bez wyboru artykułu o Z wyborem artykułu
    2. Przyciski z powiązanymi komentarzami do artykułu

Definiowanie przycisków – patrz: podręcznik POS manager