Logowanie za pomocą karty magnetycznej

Logowanie za pomocą kart magnetycznych możliwe jest, gdy do systemu podłączony jest czytnik kart magnetycznych.
Każdy z użytkowników systemu posiada własną kartę, na której zapisany jest kod identyfikacyjny (inny dla każdego użytkownika).
Aby zalogować się w systemie, należy po uruchomieniu stacji kelnerskiej i pojawieniu się na monitorze ekranu początkowego, przeciągnąć kartę przez czytnik. Program automatycznie zidentyfikuje użytkownika i przejdzie do ekranu wyboru rachunku / stolika.