Logowanie przy użyciu kluczy kelnerskich

Logowanie przy pomocy kluczy kelnerskich jest możliwe, gdy do systemu podłączony jest czytnik kluczy kelnerskich. Każdy z użytkowników posiada własny klucz kelnerski, na którym zapisany jest kod identyfikacyjny (inny dla każdego z użytkowników). Po włożeniu klucza do czytnika program odczytuje kod identyfikacyjny z klucza i przypisuje go użytkownikowi.
Aby się wylogować, należy wyjąć klucz z czytnika.