Moduł restauracyjny systemu NextPOS POS przeznaczony jest do pracy w lokalu gastronomicznym, w którym istnieje konieczność otwierania i prowadzenia wielu rachunków przez jednego lub kilku kelnerów. Pomocny jest w tym graficzny plan sal i stolików oraz dodatkowe funkcje, takie jak np. podział stolika, przenoszenie, łączenie stolików.

Główny proces obsługi stolików w tym module można podzielić na następujące, podstawowe etapy:

  1. Zalogowanie się użytkownika w systemie
  2. Wybór rachunku z graficznego planu stolików
  3. Działanie na rachunku, np. zamawianie, płatność itp.
  4. Wylogowanie użytkownika z systemu i zamknięcie stacji

Ogólne informacje

Wszystkie czynności w programie można uruchamiać i wykonywać w dwojaki sposób (w zależności od konfiguracji i sprzętu):

  • przez pojedyncze kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybranej funkcji;
  • w przypadku ekranu dotykowego również przez dotknięcie na ekranie przycisku funkcji.

Użytkownik może korzystać zarówno ze standardowej klawiatury jak i z klawiatury wywoływanej na ekranie (np. w przypadku wpisywania dodatkowych komentarzy – patrz: rozdział 3.3 „Komentarze”)

Przedstawione w niniejszym podręczniku ekrany mogą się różnić od ekranów Państwa programu, ponieważ ich konfiguracja – a przez to i wygląd - zależna jest od indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa.