Definiowanie grup stolika

Dla jednego stolika można otworzyć wiele rachunków. Jest to pomocne np. w przypadku, gdy każdy z klientów przy jednym ze stolików chce być rozliczony osobno. „Grupa” w tym przypadku jest zatem nowym, kolejnym rachunkiem dla stolika.
Nowej grupy nie można wprowadzić przez graficzny układ stolików. Należy ją wybrać przez klawiaturę numeryczną (patrz: rozdział „Wybór stolika przez klawiaturę numeryczną”). Dla jednego stolika można wprowadzić do 99 grup o dowolnej numeracji, np.: 12/1, 12/2, 12/12.
Jeśli dla jakiegoś stolika jest otwartych kilka rachunków, wówczas po wybraniu tego stolika na graficznym planie stolików pojawi się okno „Wybierz rachunek”:

W oknie będzie się znajdować tyle przycisków z numerami rachunków, ile jest ich otwartych dla tego stolika.
Po wybraniu (zaznaczeniu) jednego rachunku można przystąpić do zamawiania lub płatności.

Grupy dla stolika tworzą się również przy podziale rachunku.