Dzięki modułowi Kasowemu jesteśmy w stanie kontrolować płatności gotówkowe. Program umożliwia prowadzenie wielu kas w jednym obiekcie. Zamknięcia zmian i doby umożliwiają szczegółowe zebranie informacji odnośnie transakcji wykonanych w danym zakresie czasowym i przez określonego pracownika.

Lista funkcjonalności modułu:

  • Kontrola płatności, przyjmowanie gotówki, przedpłat, zaliczek, inne formy płatności – rejestry i wykazy.
  • Saldo klienta i firmy – Kontrola zaległości płatniczych (informacje o kliencie i ewentualnym zaleganiu w płatnościach nie pozwalające na korzystanie z dalszych usług).
  • Kontrola obrotu kasowego (wpłaty i wypłaty gotówkowe).
  • Stan kasy na bieżący dzień – operacje kasy w dniu i dla zmiany.
  • Salda kas.
  • Pozwala na ewidencję kasy (dokumenty KP,KW).
  • Prowadzenie kas gotówkowych w walutach obcych.
  • Pozwala na wiele kas, w tym kasy specjalne.
  • Prowadzi kontrolę rat i spłat rat.
  • Cash flow