Uruchomienie rejestratora czasu pracy

Jeśli do systemu NextPOS podłączony jest program NextPOS Czas Pracy, wówczas pracownicy mogą rejestrować zdarzenia uruchamiając Rejestrator Czasu Pracy z ekranu początkowego programu NEXTPOS.
Aby uruchomić Rejestrator należy dotknąć na ekranie lub kliknąć zegar znajdujący się w dolnej części ekranu:

Na ekranie pojawi się ekran logowania do Rejestratora:

Po zalogowaniu się do panelu Czasu Pracy dostępne są min. funkcje: Start praca, Stop praca, Zaczynam przerwę, Kończę przerwę oraz do osobistego grafiku pracy.