Moduł DM Plaza Sprzedaż jest jednym z najbardziej rozbudowanych modułów systemu DM Plaza. Umożliwia sprawną finalizację transakcji z gośćmi hotelowymi. Uwzględnia również nietypowe życzenia klienta odnośnie treści i formy dokumentów sprzedaży.

Lista funkcjonalności modułu:

 • Wystawianie dokumentów za pobyt i inne usługi dodatkowe dla gości hotelowych.
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży za obciążenia tworzone w systemie Plaza jak i przez systemy zewnętrzne, np. program gastronomiczny.
 • Obsługa klienta spoza hotelu i tworzenie dla niego dokumentu (faktury lub paragonu).
 • Ewidencja usług wykorzystanych przez gości w trakcie pobytu (rachunki otwarte), z podziałem na osoby, firmy-płatników i grupy.
 • Możliwość automatycznego i ręcznego naliczania rabatów od wartości faktury jak i od pozycji.
 • Modyfikacje, korekty i anulowanie faktur, z zachowaniem wykazu składających się na nią usług.
 • Możliwość scalenia pozycji na fakturze wg typów asortymentu, z zachowaniem stawek VAT oraz informacji o fiskalizacji usług przenoszonych z systemów zewnętrznych (np. wystawienie faktury za usługi gastronomiczne, przeniesione na rachunek hotelowy, ale fiskalizowane w systemie gastronomicznym).
 • Możliwość odtworzenia pozycji składających się na scalaną fakturę.
 • Możliwość zdefiniowania automatu scalania.
 • Wystawianie faktury do paragonu i paragonu z faktury.
 • Możliwość tworzenia jednego dokumentu dla rachunków otwartych wielu płatników.
 • Obsługa różnych form płatności (gotówka, karta kredytowa, zaliczka, przelew, czek).
 • Możliwość stosowania wielu form płatności na jednym dokumencie.
 • Rozliczanie poszczególnych gości zameldowanych w tym samym pokoju – przenoszenie rachunków.
 • Możliwość szybkiej sprzedaży dowolnego asortymentu przez wystawienie paragonu fiskalnego bez powiązania z magazynem – jak na kasie fiskalnej.
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach i językach.
 • Prowadzenie i rozliczanie sklepiku hotelowego.
 • Kartoteka dokumentów anulowanych.
 • Dokumenty sprzedaży zewnętrzne.
 • Rozliczenie dokumentów sprzedaży.