Wersja programu oraz informacje o producencie

Numer aktualnej wersji programu znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu początkowego, np. „2.0.0 (177)”.
Aby uzyskać informacje o producencie programu lub numer telefonu do całodobowego serwisu, należy w ekranie początkowym programu kliknąć dolną belkę z logo ARP System System. Wyświetli się wówczas okno z wszystkimi niezbędnymi informacjami.