Lista rachunków

Przedstawioną poniżej listę rachunków można wywołać w oknie wyboru rachunków / stolików przy pomocy przycisku „Lista rachunków” (w prawym, dolnym rogu ekranu).

Pozycje listy otwartych rachunków zawierają następujące informacje:

  • numer i nazwę kelnera (na zamieszczonym poniżej rysunku – „1 Kierownik”)
  • numer rachunku (przykład : „6/1”)
  • łączną kwotę rachunku (przykład: „65,90 PLN”)

Funkcja Lista stolików umożliwia kelnerom przejrzysty podgląd wszystkich rachunków otwartych na terminalach oraz szybki wybór rachunku według numeru lub kwoty.

Aby otworzyć rachunek z listy, należy zaznaczyć linijkę rachunku a następnie wybrać przycisk zamawiania lub płatności.
Wybrany element listy jest podświetlany na biało.
W liście pojawiają się również stoliki otwarte na innych terminalach będących w systemie, np. terminalach bezprzewodowych POS. Linijki takich rachunków są zaznaczone czerwoną ramką i
nie pojawia się w nich informacja o kwocie rachunku. Użytkownik, jeśli ma do tego odpowiednie uprawnienia, może przejąć stolik obsługiwany na innym terminalu. Służy do tego przycisk „Przejmij”, pojawiający się w górnej części listy wyłącznie wtedy, gdy zalogowany użytkownik ma uprawnienia do przejmowania stolików z innego terminala.
Po naciśnięciu przycisku zmienia się opis rachunku w liście oraz oznaczenie stolika (obwódka) na graficznym planie stolików (okno wyboru rachunku / stolika).
Przycisk „Przejmij” służy również do przejmowania otwartych rachunków, które są oznaczone czerwoną obwódką po niepoprawnym zamknięciu terminala.

W przypadku, gdy otwartych jest wiele rachunków i gdy cała lista nie mieści się na ekranie, można ją przesuwać przy pomocy czterech klawiszy, znajdujących się po prawej stronie listy:

  • O jeden rachunek do góry
  • Do początku listy
  • Do końca listy
  • O jeden rachunek w dół

Listę tę można również zawęzić do rachunków otwartych przez aktualnie zalogowanego kelnera. Służy do tego przycisk „Moje” znajdujący się w górnej części listy. Po jego naciśnięciu lista zawęzi się do rachunków otwartych przez kelnera, który jest aktualnie zalogowany.
Aby powrócić do wyświetlania pełnej listy należy nacisnąć przycisk „Wszystkie”.