Zdefiniowanie i odnalezienie rachunku

Opisywany ekran wyboru rachunku / stolika jest dostępny wyłącznie w trybie restauracyjnym. Jeśli program jest przełączony na tryb szybkiej sprzedaży, wówczas okno to jest zamienione na okno „Rachunki” (patrz: rozdział „Zmiana trybu pracy” oraz rozdział „Tryb szybkiej sprzedaży”).