Identyfikacja użytkownika w systemie

Po uruchomieniu komputera ze stacji kelnerskiej pojawia się ekran początkowy programu.
Przed przystąpieniem do logowania należy poczekać, aż program załaduje wszystkie dane i z
prawego, dolnego rogu ekranu zniknie napis: