Okno przycisków zamawiania

Po wejściu do ekranu zamawiania w lewej części okna pojawia się tzw. pierwszy ekran przycisków zamawiania (patrz: Ogólny opis ekranu).
Wygląd tego ekranu oraz rozkład przycisków jest indywidualnie dostosowywany do każdego lokalu.