Ogólny opis ekranu

Przedstawiony poniżej ekran zamawiania składa się z: