Ogólny opis ekranu

Przedstawiony poniżej ekran wyboru rachunków / stolików będzie się różnić od ekranu dla Państwa restauracji, ponieważ plan sal(-i) jest zawsze dostosowany do lokalu.

W górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym wyświetlone są przyciski funkcji. Przyciski z kolorowym tłem, są przyciskami stałymi, natomiast przyciski z białym tłem są włączane, gdy użytkownik posiada uprawnienia do ich wykorzystywania.