Dokumentacja programu DM Plaza

Oprogramowanie DM Plaza podlega ciągłym modyfikacjom i ulepszeniom. Dla każdego obiektu ustalane są inne schematy i procedury pracy. Dlatego niniejsza dokumentacja może być tratowana ogólnie i poglądowo, a wymienione funkcjonalności w chwili obecnej mogą być na wyższym poziomie niż jest to opisane.