Okno zamówienia


W oknie zamówienia, przy artykułach, pojawiają się następujące symbole:

  • artykuł nie został jeszcze wysłany do realizacji
  • literka pojawiająca się obok symbolu pokazuje jaki priorytet został przypisany artykułowi dla sortowania dań
  • artykuł został wysłany do realizacji
  • artykuł został anulowany po wysłaniu do realizacji
  • dodatkowy komentarz do artykułu
  • oznaczenie zestawu
  • pionowa linia po lewej stronie okna zamówień zaznacza wszystkie składowe zestawu

W górnej części okna zamówienia pojawiają się również:

  • przy zamawianiu artykułu na wagę przycisk „Waga”
  • przy zamawianiu artykułu „czasowego” przycisk „Czas”