Wybór rachunku przez graficzny układ stolików

Graficzny plan stolików i sal powinien odwzorowywać rzeczywisty układ stolików w lokalu. Dzięki temu kelner może łatwo odnaleźć stolik przy którym siedzą klienci i prowadzić dla nich rachunek.
Każda sala ma swoją nazwę a każdy ze stolików ma swój numer, który jest jednocześnie oznaczeniem numeru rachunku. Można również otworzyć rachunek bez powiązania do stolika.
Aby otworzyć nowy rachunek, należy najpierw wybrać salę a następnie kliknąć wybrany stolik. Pojawi się wówczas od razu okno zamawiania (patrz: rozdział „Zamawianie”). W tym przypadku nie trzeba naciskać przycisku „Zamów”.
Aby otworzyć istniejący rachunek, należy najpierw wybrać salę a następnie kliknąć lub dotknąć żądany stolik. Teraz można wybrać czynność, którą chcemy wykonać: zamawianie lub płatność.
Stoliki w graficznym planie mają różne oznaczenia, w zależności od tego przez kogo są obsługiwane. Stolik nie obsługiwany przez żadnego kelnera, nie ma żadnych oznaczeń kolorystycznych.

  • Jeśli stolik jest obsługiwany przez kelnera z terminala stacjonarnego, wówczas graficzny symbol stolika ma żółtą obwódkę. Dodatkowo, jeśli w programie POS Manager ustawimy dla każdego z kelnerów jakiś kolor, wówczas kolor przypisany kelnerowi będzie się pojawiał w wypełnieniu graficznego symbolu stolika, obsługiwanego przez tego kelnera.
  • Jeśli graficzny symbol stolika jest zaznaczony czerwoną obwódką, wówczas jest to informacja, że jest on obsługiwany przez terminal bezprzewodowy palmPOS lub jest aktualnie otwarty na innym terminalu.
  • Jeśli mimo to wybierzemy oznaczony czerwoną obwódką stolik, na ekranie pojawi się komunikat:

    Można teraz przejąć taki stolik (jeśli użytkownik ma do tego odpowiednie uprawnienia) naciskając przycisk „Przejęcie”. Naciśnięcie przycisku „OK” powoduje zamknięcie okna z komunikatem.

Stoliki mogą dodatkowo mieć swoje nazwy, np.:

Jeśli stolik jest obsługiwany przez innego użytkownika (żółta obwódka), wówczas po kliknięciu go, w środkowej części paska stanu pojawi się następujący komunikat:

W tym przypadku, lub jeśli nie mamy uprawnień do przejęcia stolika obsługiwanego przez innego kelnera, należy wybrać inny pusty stolik lub stworzyć nową grupę dla stolika.